Společné televizní antény

 

 

Společné televizní anteny -montáže,rekonstrukce - přechod na digitální vysílání.

Chytrá společná televizní anténa (STA)

Smyslem tohoto řešení je provést rekonstrukci STA tak, aby poskytla všem domácnostem bytového domu přístup k televiznímu signálu z obou zdrojů digitální televize zároveň, tedy z DVB-T i DVB-S.

Další rozhodnutí už je na každé domácnosti – zda si pořídí jen levnější set-top-box pro příjem omezenější DVB-T nebo jen satelitní přijímač pro příjem hodnotnější DVB-S a nebo využijí oba způsoby zároveň, což bývá nejčastější řešení.

Jako majitelé či správci domu tím poskytnete optimální příjem digitální televize všem domácnostem dle jejich volby a zároveň vám zmizí satelitní antény z fasády vašeho domu.

Toto řešení se jeví jako velmi výhodné zejména v případech problematického příjmu DVB-T, což je situace velmi častá.

Technické řešení

Technické řešení spočívá v použití kaskádového rozvodu s multipřepínači a jednou centrální parabolickou anténou umístěnou na střeše domu. Řešení vyžaduje rekonstrukci vnitřních rozvodů s hvězdicovitým uspořádáním rozvodu. V STA je šířen kompletní satelitní signál z družice ASTRA. Každý účastník rozvodu STA má možnost použití vlastního satelitního přijímače s dekódovací kartou Skylink a tím si určit zcela individuálně vlastní programovou nabídku.

Tato varianta je estetickým řešením s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů STA.

Očekávané náklady

Výsledná cena za přestavbu STA pro rozvod DVB-T (DVB-S) závisí zejména na těchto faktorech:

  • rok uvedení STA do provozu (kolaudace domu), stáří technologie hlavní stanice
  • péče o zařízení po dobu užívání, revize a rekonstrukce provedené v minulých letech
  • každý systém STA je do jisté míry jedinečný
  • místní příjmové podmínky pro digitální signál
  • bez znalostí budoucího uspořádání nelze nalézt seriózní odhad nákladů
  • zvolená alternativa řešení STA